VẢI DỆT KIM

SỢI CÁC LOẠI

thông tin liên hệ
Hotline
- 0336 098 385

Vải Thun

Vải thun 4 chiều
Vải thun 4 chiều
Vải thun Interlock
Vải thun Interlock
Vải thun Single Jersey
Vải thun Single Jersey

Vải Cotton

Vải cotton
Vải cotton
Vải cotton
Vải cotton
Vải cotton
Vải cotton
Vải cotton
Vải cotton
Vải cotton
Vải cotton
Vải cotton
Vải cotton

Vải Nỉ

Vải nỉ
Vải nỉ
Vải nỉ
Vải nỉ
Vải nỉ
Vải nỉ

Sợi CD

Sợi CD
Sợi CD
Sợi CD
Sợi CD
Sợi CD
Sợi CD

Sợi CM

Sợi CM
Sợi CM
Sợi CM
Sợi CM
Sợi CM
Sợi CM

Sợi CVC

Sợi CVC
Sợi CVC
Sợi CVC
Sợi CVC
Sợi CVC
Sợi CVC

Sợi OE

Sợi OE
Sợi OE
Sợi OE
Sợi OE
Sợi OE
Sợi OE